logo lijevo gore

telefon gore desno

O zeolitu

1. Zeolit
2. Nastanak zeolita
3. Karakteristike zeolita
4. Aktivirani zeolit
5. Tradicionalna upotreba
6. Princip djelovanja
7. Područa djelovanja
8. Znanstveno istraživane medicinske aplikacije zeolita
9. Klinički istraživane medicinske aplikacije zeolita

1. Zeolit

Zeoliti su rijetki prirodni minerali vulkanskog podrijetla, nastali iz četiri elementa: zemlje, vatre, vode i zraka. Produkt su više milenijskog kemijskog procesa i prirodne reakcije između kondenzata vulkanskih para i oceanske vode u specifičnim geološkim uvjetima.

Poznate su brojne podvrste zeolita, koje se zbog karakterističnih svojstava snažne ionske razmjene koriste u različite svrhe u znanosti, industriji, poljoprivredi, graditeljstvu. Podvrsta zeolita koji se zove klinoptilolit i koji ima kristalnu molekularnu strukturu tradicionalno se koristio kao prirodni lijek u humanoj medicini.

Zeolit klinoptilolit ima strukturu kaveza sa snažnim negativnim nabojem, koja privlači i adsorbira teške metale, opasne kancerogene toksine, organske otrove i druge štetne supstance. Početak suvremene medicinske primjene zeolita klinoptilolita bazirao se na njegovim iznimnim biofizikalnim svojstvima i svojstvu ionske izmjene, koji omogućuju istovremeni proces remineralizacije organizma i učinkovitu prirodnu detoksikaciju.

Za suvremenu medicinsku upotrebu zeolit klinoptilolit podliježe procesu jedinstvene tribomehaničke mikronizacije i aktivacije u kojem se multipliciraju njegova ljekovita svojstva.

Zeolit je 100% prirodni mineral kojeg ljudski organizam prepoznaje kao vlastitu supstancu. Apsolutno je siguran i netoksičan, nema letalnu ni toksičnu dozu, nema neželjenih kontraindikacija, nuspojava ili interakcija s drugim farmakološkim ili fitofarmakološkim supstancama. Zeolit ne stvara ovisnost, ne taloži se u organima, u cijelosti se eliminira iz tijela.

zeolit klinoptilolit

2. Nastanak zeolita

Zeoliti su minerali čije je nastajanje započelo prije 100 milijuna godina, kada su iz mora izranjali vulkani, dijeleći pritom kontinente, stvarajući planine i formirajući današnji izgled planeta Zemlje. Prilikom erupcija vulkana, tekuća lava i gusti pepeo, u kontaktu s morskom vodom, formirali su stvrdnutu alumosilikatnu lavu, iz koje se, tisuće godina kasnije počeo formirati zeolit. Varijacije temperature, geografskih lokacija i drugih uvjeta imali su utjecaj na milenijske kemijske reakcije između vulkanskog pepela, lave, vode i zraka, što je uvjetovalo brojne razlike u karakteristikama i sastavu različitih vrsta zeolita.

vulkanska lava


3. Karakteristike zeolita

Prirodnih zeolita ima oko 276 vrsta, a s obzirom na morfološku građu javljaju se u tri osnovna oblika: vlaknasti, lisnati i kristalni. Za humanu upotrebu podoban je zeolit klinoptilolit koji ima kristalnu molekularnu građu.

Zeoliti su stijenski, mikroporozni silikatni minerali, po sastavu alumosilikati, koji pretežno sadrže jedno ili dvovalentne katione: Na, K, Ca. Kao hidratizirani prirodni kristali dobro definirane strukture sadrže AlO4 i SiO2 tetraedre vezane zajedničkim atomima kisika. Silikatne aluminijske molekule nekadašnjeg vulkanskog pepela formirale su čvrste trodimenzionalne strukture, poput pčelinjeg saća, koje su iznimno važne za objašnjenje ljekovitih svojstava zeolita klinoptilolita.


zeolit - anorganski porozni mineral s visoko reguliranom strukturom mikroporoznih kanala


Tijekom milenija formativnog razdoblja, a zbog potrebe da se uspostavi neutralnost ionskih naboja, u zeolitu se prirodno odvijao proces harmonizacije. U tom je procesu zeolit, kao mineral negativnog naboja, privlačio pozitivne minerale poput kalcija, sode, magnezija, željeza, te druge hranjive pozitivno nabijene supstance. Posebno su značajni esencijalni kationi, nužni za zdravu metabolitičku funkciju. Na staničnoj razini esencijalni kationi iz zeolita klinoptilolita lako zamijene mjesta s jače pozitivno nabijenim supstancama teških metala, toksina i s drugim hlapivim organskim spojevima. Na taj način se organizam obogaćuje potrebnim mineralima i istovremeno se čisti od teških metala, organskih otrova i drugih nepoželjnih supstanci.

4. Aktivirani zeolit

Zeolit klinoptilolit koji se koristi za medicinsku upotrebu podliježe specifičnoj sofisticiranoj nanotehnološkoj metodi tribomehaničke mikronizacije i aktivacije, koja omogućava da se poznati mehanizmi i kapacitet njegovog ljekovitog djelovanja višestruko multipliciraju.
Proces mikronizacije i aktivacije zeolita klinoptilolita ne izaziva promjene u njegovom kemijskom sastavu, nego se mijenjaju određena fizikalno-kemijska svojstva: povećava se elektrostatski naboj, kapacitet ionske izmjene, specifična aktivna površina i kapacitet apsorpcije tekućine, a iz unutrašnjosti kristalne strukture oslobađa se voda. Kristalna kugla tijekom postupka aktivacije dobiva površinska napuknuća, pa postaje aktivna i u svom unutrašnjem sloju.

Jedan gram mikroniziranog zeolita klinoptilolita ima površinu od 50.000 m2 i protkan je vrlo dugačkim mikrokanalima koji predstavljaju moćne terapeutske mikrofiltere.

Razvoj medicinske znanosti 21-og stoljeća uvelike je određen razvojem nanotehnologlja, pa istraživanja aktiviranog zeolita klinoptilolita postaju su sve aktualnija i intenzivnija, jer zadiru u područje nanomedicine.

Znanstveno istraživana molekularna svojstva aktiviranog zeolita:
- adsorpcija, molekularno sito
- izmjena kationa, remineralizacija, detoksikacija
- dehidracija i rehidracija
- kataliza
- "brod u boci", sinergijska svojstva, izvrstan transporter ljekovitih supstanci na staničnu razinu
- biološka reaktivnost
- utjecaj elektromagnetskog polja zeolitne otopine na bioelektrični potencijal stan

5. Tradicionalna upotreba

Brojne tradicionalne kulture su tisućljećima koristile zeolit u medicinske svrhe zbog njegove blagotvornosti i učinkovitosti. U Aziji se koristio za unapređenje zdravlja i za liječenje različitih zdravstvenih problema, a misterij njegove ljekovitosti se prenosio iz generacije u generaciju pod nazivom "alkemijski božji dar". Zeolit je poznat i tradicionalnoj arjuvedskoj medicini, a srednjovjekovni ratnici su ga koristili za cijeljenje ratnih rana.
Bazični koncept liječenja polazi od svojstva da, odstranjujući iz tijela štetne, toksične ili kancerogene supstance, zeolit unapređuje funkcije imunološkog sustava, alkalizira tijelo, neutralizira slobodne radikale, te na taj način otklanja blokade koje kompromitiraju vitalnu životnu snagu. Kad se vitalna životna snaga oslobodi i aktivira, tijelo samo po sebi ima prirodnu sposobnost da liječi i ublažava kronične bolesti. Zeolit potvrđuje teoriju da se sve bolesti mogu izliječiti prirodnim supstancama, da priroda ima lijek za sve.

6. Princip djelovanja

Zeolit je jedan od rijetkih minerala u prirodi koji ima negativni ionski naboj. To omogućava da zeolitni kristal djeluje kao "kavez" koji zahvaća supstance pozitivnog naboja i njihove dijelove i izolira ih od biokemijskih procesa u organizmu. Zeolit ima rijetku sposobnost visoke adsorpcije, odnosno ionske izmjene pozitivno nabijenih supstanci iz okruženja, a da pritom ne izgubi i ne uništi vlastitu strukturu.

Nano čestice aktiviranog zeolita klinoptilolita donose na staničnu razinu hranjive sastojke i katione esencijalnih minerala koji su se kumulirali u mrežnim kavezima u formativnom razdoblju, a odnose ostatne produkte metabolizma, otpuštaju slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšavaju membranski potencijal stanice i njegovu nepropusnost za štetne agense, te reguliraju acidobaznl status.

princip ionske razmjene zeolita


Princip ionske razmjene omogućava da zeolit iz organizma selektivno eliminira živu, arsen, kadmij, olovo, aluminij, nikal, ali i brojne kancerogene i virusne supstance, različite slobodne radikale i druge toksične i opasne supstance, uključujući pesticide, herbicide, aflatoksine, nitrozamine, amonijak, mikotoksine, laktate, radioaktivne čestice, UV zračenja, nusprodukte uzimanja lijekova, kontracepcijskih tableta, kemoterapije, radioterapije, droga, alkohola, cigareta, te raznih oksidanata, komponenti virusa, alergena i ostalih štetnih supstanci, koji su svi pozitivnog ionskog naboja.

za razliku od kation esencijalnih minerala manji ioni teških metala su podobniji za zahvaćanje i smještaj u zeolitne kaveze, imaju jači naboj, čvršće prianjaju


Toksične supstance koje zeolit uvlači unutar svojih kaveza, odstranjuju se iz tijela putem normalnog eliminacijskog procesa, dok esencijalni kationi i druge hranjive supstance, koji su prvobitno istisnuti iz zeolitnih kaveza, remineraliziraju i hrane organizam i nastavljaju pozitivno djelovati u tijelu.


Znanstvenici iz područja kvantne medicine navode da zeolit u vodenoj otopini stvara elektromagnetsko polje koje djeluje na bioelektrični potencijal stanice. Pod utjecajem pojačanog bioelektričnog potencijala, stanica obavlja svoje funkcije povećanom snagom i vitalitetom, što doprinosi sposobnosti samo izlječenja organizma. Za razliku od biofizikalnog djelovanja zeolita koje se u organizmu odvija tokom 4 - 5 sati nakon uzimanja, elektromagnetsko polje vodene otopine zeolita je aktivno samo dva sata. Toksikološke studije su dokazale da ljudski organizam prepoznaje zeolit kao vlastitu supstancu koja se ne taloži u organima, nego se u cijelosti eliminira iz organizma.

7. Područja djelovanja

Koncem prošlog stoljeća, u svijetu medicine i farmakologije bilo je mnogo rasprava i dilema u vezi medicinskih aplikacija zeolita. Dok su se neki skeptično odnosili prema zeolitu, znanstvenici su iz godine u godinu objavljivali nove dokaze o njegovim ljekovitim svojstvima. Konačno su prevagnuli znanstveni i klinički dokazi.

Danas se zeolit kao obavezan kolegij istražuje na svim sveučilištima molekularne biologije ali i drugim fakultetima u svijetu i kod nas. Ove, 2010 godine, se održava 18. po redu Internacionalni Kongres o zeolitima, koji posebno razmatra i njegove medicinske aplikacije.
Američka FDA je zeolit svrstala u skupinu GRAS (generalno prepoznatu kao sigurnu), a proizvodi PANACEO na bazi aktiviranog zeolita u EU i u Hrvatskoj danas imaju status medicinskih proizvoda.
NATO koristi zeolit u dermatologiji i za zaustavljanje hemoralnih krvarenja, te intenzivira vlastita znanstvena istraživanja na području oralne primjene.

Objavljeno je više stotina znanstvenih studija o medicinskim aplikacijama zeolita. Zadnjih nekoliko godina gotovo da ne postoji znanstveni institut, sveučilište ili klinika u svijetu na kojima se ne provode nova istraživanja o medicinskoj upotrebi zeolita.

Ruska Medicinska Akademija je objavila oko 70 kliničkih studija o efektima primjene zeolita (komercijalni naziv "litovit") kod različitih zdravstvenih problema. Ove kliničke studije daju novo svjetlo na medicinska svojstva zeolita te podupiru dosadašnje znanstvene teze, kliničke opservacije i anegdotalna iskustva o mogućim doprinosima zeolita kao prirodne suportivne medicinske terapije širokog spektra učinkovitosti.

biomedicinske aplikacije zeolita - Purification of natural zeolite-clinoptilolite for medical application- Extraction of lead - Magdalena Tomašević Čanović

8. Znanstveno istraživane medicinske aplikacije zeolita

- antibakterijski efekti
- antifugalni efekti - kandidaza
- antioksidativna svojstva
- antitumorski, antikancerogeni i antimetastatski efekti
- antiviralni efekti - herpes, hepatitis, gripa, HPV, adenovirusi, enterovirusi
- autizam - efekti detoksikacije teških metala
- dermatološka primjena, cijeljenje rana
- detoksikacija teških metala, pesticida, herbicida, aflatoksina, nitrozamina, amonijaka, mikotoksina, laktata, radioaktivnih čestica, UV zračenja, alkohola, cigareta, adsorbens kancerogenih supstanci, kiselina, glukoze, virusnih supstanci, alergena i dr
- dijabetes melitus (tip II)
- imunomodulacijska i imunostimulativna svojstva
- kardiovaskularna oboljenja
- kemoterapija i radioterapija, adjuvans i roborans kod kemoterapije i radioterapije i kod kroničnih, teških i iscrpljujućih bolesti
- kosti - cijeljenje kostiju, okoštavanje
- kožne bolesti
- opekotine
- osteoporoza
- pH faktor - alkalno djelovanje, uspostavljanje optimalnog pH nivoa u organizmu
- probavne funkcije i unapređivanje nutricionističke apsorpcije
- stomatologija, paradentoza, bolesti usne šupljine

9. Klinički istraživane medicinske aplikacije zeolita

- alergije
- anemija
- antihipoksični efekt, nestašica kisika
- artritis, reumatoidni artritis
- ateroskleroza i utjecaj na trigliceride i kolesterol, masnoće, proteine i metabolizam minerala
- bronhijalna astma
- čir na želucu i dvanaestercu
- dermatovenerologija: psorijaza, ekcemi, vitiligo, skleroderma, atopijski dermatitis, lupus, alopecija, urticaria, candidaza, rosacea, vitiligo
- desenzibilizacijski efekti
- detoksikacija kod alkoholičara
- detoksikacija, a posebice detoksikacija teških metala
- endokrini sustav - optimalizacija endokrinog sustava
- enzimi - optimalizacija rada enzima
- fertilitet - unapređenje reproduktivne funkcije
- frakture i cijeljenja kosti
- ginekologija i porodiljstvo, upalne infekcije oral colpitis, gardnerellesis, chlamydia, ureaplasmosis
- HIV
- jetra, hepatitis kronični, bolesti jetre, hepato-zaštitni efekt
- kardiovaskularna oboljenja
- metilji i paraziti - opistorhijaza, lamblijaza
- neuralgije i neurološka oboljenja
- osteoporoza
- pankreatitis kronični
- pedijatrija: alergodermia, neurodermitis, ekcemi, bronhijalna astma, hypothalamic sindrom
- probava - unapređenje biokemijskih reakcija crijeva
- regeneracija - stimulacija procesa regeneracije
- stres - otpor na stres
- trudnoća - prevencija tokom trudnoće
- tuberkuloza kostiju
- tuberkuloza pluća
- ulcerozni colitis
- upala potrbušnice - peritonitis
- zračenja, terapija radioaktivnim jodom

Više o zeolitu na adresi: www.panaceo.hr

Pošaljite nam upit

Ako imate bilo koje pitanje, slobodno nas kontaktirajte!


1000 characters left