logo lijevo gore

telefon gore desno

Tumorska oboljenja

1. Prevencija tumora
2. Roborans efekti
3. Znanstvene teze
4. Način upotrebe


1. Prevencija tumora

Zeolit prevenira nastajanje tumora, jer adsorbira nitrozamine, aflatoksine, dioksine, nikotin iz cigareta i druge opasne kancerogene. Poznato je da je 75% ili više karcinoma u direktnoj vezi s aktivnošću toksina u organizmu. Nitrozamini su opasne kancerogene supstance koje se najčešće nalaze u prerađenim prehrambenim proizvodima, posebno mesnim prerađevinama, a dovode se u vezu s karcinomom pankreasa, želuca i crijeva, te dijabetesom tipa II. Zeolit vezuje nitrozamine u probavnom traktu, prije nego se uspiju adsorbirati u organizam.

Prevencija karcinoma je jedan od najvećih izazova s kojom se suočavala medicina u prošlom stoljeću. Porastom zagađenja okoliša i kontaminiranjem hrane i vode, vjerojatnost oboljenja od karcinoma je dramatično porasla. Teški metali kao i herbicidi, pesticidi, mikotoksini, ratni kemijski otrovi i drugi, imaju sposobnost da budu uzročnici karcinoma. Najrašireniji kancerogen je nitrozamin, a veliku opasnost predstavljaju lijekovi, aditivi i brojne druge toksične supstance.

Zbog svoje sposobnosti da vezuje ogroman broj pozitivno nabijenih toksina i tako indirektno neutralizira njihov efekt, koji potiče formiranje karcinoma, zeolit zauzima istaknuto mjesto u borbi s teškim malignim i drugim kroničnim oboljenjima.

Dokazano je da zeolit vezuje i neutralizira nitrozamine u probavnom traktu. Ovo je od velikog značaja obzirom na opasnost od nitrozamina koji su pronađeni u prerađenim namirnicama, u dimu cigareta i pivu. Nitrozamini su moćni i opasni uzročnici karcinoma i odgovorni su za dramatični porast rizika raka. Inhaliraju se ili ulaze u tijelo putem hrane i pića. Konzumiraju se gotovo svakodnevno u mesnim prerađevinama: slanini, kobasicama, salami, u mesnim sendvičima, pizama, konzerviranim juhama i drugim tvorničkim prehrambenim proizvodima. Porast stope karcinoma pankreasa u svijetu iznosi 68% - karcinom crijeva bilježi sličan rast. Leukemija i karcinom mozga također snažno koreliraju s konzumiranjem mesnih prerađevina. Odnedavno je poznato da su nitrozamini uzročni faktor i dijabetesa tipa II.

Iako su nitrozamini vrlo kancerogeni, da bi postali sposobni djelovati na DNA i uzrokovati mutaciju odnosno karcinom, nitrozamini najprije iziskuju metabolitičku aktivaciju. Zeolit, kao selektivni adsorbens, može odstraniti nitrozamine iz organizma. Zeolit hvata i izolira komponente nitrozamina iz tijela, te prevenira njihovo biokemijsko djelovanje u tijelu. Ovaj jednostavni efekt zeolita godišnje potencijalno može spasiti i zaštititi živote miliona ljudi diljem svijeta.

2. Roborans efekti

Primjena zeolita kod oboljelih od malignih bolesti u relativno kratkom roku izaziva poboljšanje općeg stanja zdravlja i kvalitete života što pokazuje Karnowsky skala. Kod bolesnika je zabilježeno povećanje tjelesne težine, a u odnosu na dijagnozu ublaženi su simptoma bolesti i unaprjeđena kvalitete života.

Djelomična ili potpuna remisija bolesti pokazala se kao moguća ali je ovisila o nizu čimbenika: o psihofizičkom stanju oboljelih, uvjetima života, tipu tumora, fazi bolesti, trajanju terapije.

Iskustvo je pokazalo da je i nakon eventualne remisije treba nastaviti preventivnu terapiju radi održavanja imuniteta i prevencije recidiva.indeks stanja zdravlja ili vrednovanje kvalitete života malignih bolesnika s karcinomom pluća po Karnowski skali, Dr. Slavko Ivkovic, Dr. Thomas Baranek, Dr. Peter Bendzko, Prof. Dr. Jörg Schulz KLINOMED GmbH, Institut für angewandte Nanotechnologie und Nanomedizin


indeks stanja zdravlja ili vrednovanje kvalitete života malignih bolesnika s cerebralnim karcinomom po Karnowski skali, Dr. Slavko Ivkovic, Dr. Thomas Baranek, Dr. Peter Bendzko, Prof. Dr. Jörg Schulz KLINOMED GmbH, Institut für angewandte Nanotechnologie und Nanomedizin

totalni antioksidativni status kod pacijenata s malignim oboljenjem i zdravih osoba koje su uzimale zeolit ili ne, Antioxidant effect of tribomechanically activated zeolite, XIth Biennial Meeting of the Society of Free Radical Research, International Paris 2002, by Dr Slavko Ivkovic. dr Damir Zabcic


unapređenje oksidativnog statusa kod malignih pacijenta i zdravih osoba tretiranih zeolitom , Dr. Slavko Ivkovic, Dr. Thomas Baranek, Dr. Peter Bendzko, Prof. Dr. Jörg Schulz, KLINOMED GmbH, Institut für angewandte Nanotechnologie und Nanomedizin


FRAS vrijednosti zdravih osoba i malignih pacijenata prije i nakon tretiranja zeolitom u periodi jednog mjeseca (16g dnevno) Dr. Slavko Ivkovic, Dr. Thomas Baranek, Dr. Peter Bendzko, Prof. Dr. Jörg Schulz, KLINOMED GmbH, Institut für angewandte Nanotechnologie und Nanomedizin

Suportivna terapija zeolitom kod onkoloških bolesnika normalizira hematološke i biokemijske pokazatelje: SE, E, L, Tr, gGT, AST, ALT, LDH, otklanja gljivice u ustima i jednjaku, povećava difuzijski kapacitet pluća i kontraktilnost srčanog mišića, poboljšava opće stanje, oboljeli dobivaju na težini, smanjuje se a ponekad i isključuje potreba za analgeticima, ublažava depresija i nesanica. Danas nije sporno da zeolit kao suportivna terapija ima svoje opravdano mjesto u suvremenoj onkologiji.

Zeolit se u onkologiji primjenjuje kao 100% prirodna suportivna medicinska terapija, koja nema nikakvih negativnih efekata.
Zeolit nije lijek nego suportivna medicinska terapija koja ima opravdanu primjenu u onkologiji, jer prevenira nastajanje karcinoma, unapređuje psihofizičko stanje onkoloških bolesnika, unapređuje imunološki i antioksidativni status pacijenata, pomaže, olakšava i ubrzava proces liječenja onkoloških bolesnika, a zbog roboransnih efekata zeolit u velikom broju slučajeva omogućava da pacijenti mogu proći kroz zahtjevne programe klasične onkološke terapije.

3. Znanstvene teze

Znanstvene teze upućuju na opravdanost kliničkih istraživanja, konkretno
- antitumorski efekti zeolita pripisuju se njegovoj sposobnosti da pobjedi imunološku reakciju i uzrokuje apoptozu
- zeolit inhibira protein kinase B (c-Akt) i inducira ekspresiju supresora tumorskog rasta , gena p21WAF1/CIP1 i p27KIP1 i blokira rast odgovarajućih kancerogenih stanica
- nano čestice zeolita manje od 5 mikrona prodiru u limfoidno tkivo povezano s tankim crijevom-GALT preko kojeg stupaju u kontakt s imunološkim sustavom i mijenjaju ga
- zeolit se inkorporira u liposome i stvara membranske sustave, preko kojih ostvaruje indirektnu modifikaciju reakcije imunološkog sustava, zbog čega mu znanstvenici pripisuju svojstvo SAG - superantigena

Indikacije za primjenu aktiviranog zeolita klinoptilolita kod tumorskih oboljenja:
- imunomodulatorska svojstva zeolita (Pavelić, Žarković i dr.)
- antioksidansna svojstva zeolita (neutralizator ROS/ Abuja, Pavelić i dr.)
- stimulator antioksidantnih celularnih enzima (SOD-superoksid dismutaze, GPx- glutatin peroksidaze , CAT-katalaze, reduktaze -Ivković)
- mehanizam ionske izmjene kao triger inhibicije pKB (apoptotički efekt - programirana smrt tumorske stanice-p27-Pavelić )
- zeolit kao detoksikator kod kemoterapije i radioterapije (Karl Hechct)
- roborans efekti zeolita kod malignih pacijenata (Ivković, Hechct)
- zeolit unapređuje kvalitetu života (Karnowsky)
- zeolit lokalno djeluje na kožu i sluznicu (radijacijski dermatitis, gljivice u ustima -Pavelić i dr.


U desetinama znanstvenih studija, uključujući radove Instituta Ruđer Bošković, istraženi su mehanizmi antitumorskih svojstava zeolita. Na Prvom hrvatskom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem o suportivnoj terapiji kod onkoloških bolesnika, na Brijuni 2008, zeolit je predstavljen kao znanstveno utemeljena suportivna terapija u onkologiji.

Znanstvenici su dokazali da na staničnoj razini zeolit može aktivirati mehanizam supresije tumorskog rasta, odnosno da može aktivirati stanične gene koji utječu na programiranu smrt stanice, na apoptozu. Američke pilot studije, klinička i anegdotalna iskustva diljem svijeta pokazuju da onkološki bolesnici imaju pozitivne efekte na suportivnu terapiju zeolitom, od poboljšanja kvalitete života, produljenja životnog vijeka, sporijeg razvoja bolesti do remisije simptoma.

Zeolit ima rijetku sposobnost da pohrani u svoju mikroporoznu strukturu enorman broj pozitivno nabijenih iona, koji su kancerogeni uzročnici. Na taj način zeolit direktno neutralizira njihov kancerogeni efekt. Istraživanja su pokazala da zeolit na staničnoj razini doprinosi procesu antitumorske aktivnosti. Zbog privlačenja pozitivnih supstanci koje okružuju tumorsku molekulu, zeolit postupno razvija pozitivan naboj i konačno postaje u cjelini pozitivno nabijen. Tada on bude privučen i gurnut prema membrani tumorske stanice koja je negativno nabijena. Pritom se aktiviraju određeni stanični geni, npr. gen p21 koji kontrolira progresiju staničnog ciklusa umnažanja i važan je u funkcioniranju supresije tumora. Aktiviranje tog staničnog gena na staničnoj razini zaustavlja rast tumora direktnom supresijom signala rasta, što ima posljedično djelovanje na usporavanja i eventualno zaustavljanje rasta tumorske mase do djelomične ili totalne remisije.


Rast tumora kod pasa nakon uzimanja zeolita, Pavelic K. et al. (2001) J Mol Med 2001

Mehanizme antitumorskog djelovanja zeolita istraživali su znanstvenici hrvatskog Instituta R. Bošković pod vodstvom prof Krešimira Pavelić. Njihova su istraživanja bila poticaj i drugim svjetskim znanstvenicima, pa je američki znanstvenik Dr. Harvey Kaufmana patentirao tekući zeolit, koji se u USA koristi kao adjuvansna terapija kod brojnih kroničnih i teških oboljenja.

Prof. Pavelić i suradnici su objavili da aktivirani zeolit pokazuje neočekivano pozitivan učinak kod raka, infekcijskih i autoimunoloških bolesti, te navode da se mehanizam djelovanja sastoji od jačanja imunološke reakcije, a uočeno je da su imunogeniji tumori podložniji djelovanju aktiviranog zeolita.

Zeolit uspostavlja normalni pH nivo u malignim stanicama. Tumorske stanice bujaju u kiselom okruženju, uspješno bježeći detekciji imunog sustava. Zeolit uspostavlja pH vrijednost od 7,4, pa kad se maligne stanice nađu u tako povećanom alkalnom okruženju, nemaju mogućnosti da se dupliciraju i nakon 6 tjedana počinju postupno odumirati.

Istražujući imunostimulatorsko djelovanje zeolita, znanstvenici su dokazali da se zeolit ponaša poput superantigena, pa se može govoriti o supervakcini kao vrsti imunostimulacijskog djelovanja, što ima posebni značaj u adjuvantnom liječenju autoimunih, infekcijskih i malignih bolesti.

4. Način upotrebe

Intenzivne terapeutske doze kod aktivne faze onkoloških dijagnoza kreću od 15 - 25 grama supstance dnevno, neovisno da li je osoba na kemoterapiji, radioterapiji ili nije. Kompletna terapija za onkološke korisnike zove se ''terapija trojna'', jer se zeolit kombinira s Panactive fitofarmakološkim supstancama, zbog njihovog poželjnog sinergijskog djelovanja.

Kod onkoloških pacijenata preporuča se tzv suportivna trojna terapija, koja se sastoji od Panaceo med plus praha - Onko support - 8 žličica dnevno, a poželjno je zbog različitog mjesta resorbcije i 3 grama u obliku Panaceo med plus - Onko suport; uz zeolit se preporučuju fitosupstance Panactive Weihrauch 3 kapsule dnevno ; Panactive Curcuma /ili OPC+C /ili Sport 3 kapsule dnevno.

Kod melanoma se na mjesto aktivnog ili operiranog melanoma dodatno aplicira Panaceo med puder za kožu, a kod ginekoloških dijagnoza se dodatno lokalno, ginekološki aplicira Panaceo med plus puder.

Preporučene dnevne doze poželjno je uzimati u 8 obroka, svako 2 sata (moguće i rjeđe, npr u 4 obroka, svako 4 sata). Razlog uzimanju svakih 2 sata: iako na biofizikalnoj razini zeolit djeluje o organizmu 4-5 sati, on ima svojstvo da u vodenoj otopini stvara elektromagnetsko polje koje djeluje na bioelektrični potencijal stanice (svojstvo koje je dokazala kvantna molekularna medicina), a to djelovanje je aktivno svega dva sata nakon uzimanja. Stoga je preporuka da se kod težih dijagnoza intenzivna terapija uzima svakih 2 sata. Nije uvjet, ali je poželjno.

Intenzivna terapija se provodi 3-6 mjeseci, po potrebi dulje, ovisno o individualnoj reakciji i stanju organizma, odnosno dok objektivni i subjektivni simptomi ne pokažu simptome remisije. Nakon remisije dnevne doze se postupno smanjuju - cca 20% mjesečno. Na kraju se preporuča trajna preventivna terapija na nivou cca 3-6 grama dnevno. Istodobno se prati tumorska aktivnost, preko markera ili na drugi odgovarajući način.

Zeolit se preporuča kao preventivna terapija kod rizičnih skupina i kao prevencija recidiva osobama koje su u remisiji, a konkretno:
· osobama kod kojih postoji genetska sklonost određenim tumorskim oboljenjima,
· osobama koje su pojačano izložene riziku tumorskih oboljenja,
· osobama koje su već imale tumorsku aktivnost i sada su u remisiji

Na početku svake tzv preventivne terapije, preporuča se 2 - 3 mjeseca uzimati cca 8-10 grama zeolita dnevno, što znači - provesti intenzivnu detoksikaciju i rasteretiti imunološki sustav organizma, a nakon toga, ovisno o individualnom stanju i stručnoj procjeni, odnosno individualnoj reakciji u svakom pojedinom slučaju, provoditi prevenciju na nivou 3 - 6 grama zeolita dnevno. Individualno se kod svake osobe pojedinačno pronalazi ''donja'' granica koja je dostatna za kvalitetnu imunološku zaštitu organizma.

Ostale upute za upotrebu: Zeolit se oralno uzima uz jelo ili prije jela, a u opravdanim slučajevima (iscrpljen organizam i otežana probava) 1 sat nakon jela. Kapsule i tablete piju se uz veliku čašu vode ili druge tekućine. Prah se uzima razmućen u tekućini: pored vode, može se uzeti zeleni čaj, sok, vitaminski napitak. Panaceo se ne uzima zajedno, tj istovremeno s šumećim C vitaminom, mineralnom vodom ili gaziranim picima. Tijekom terapije preporuča se uzimati ukupno 2-3 litre tekućine dnevno (u raznim oblicima). Poželjna je kvalitetna, uravnotežena i lako probavljiva prehrana.

Dnevne doze se prilagođavaju se konstituciji tijela i dijagnozi. Ako je organizam oslabljen ili osjetljiv, početne doze mogu biti manje, npr 1/4 ili 1 od preporučenih, te se postepeno povećavaju do preporučenih doza. Noću se preparat ne uzima, osim kod teških oboljenja ili kada se želi ubrzati tok terapije.

Zeolit je 100% prirodna supstanca, potpuno neškodljiv, ne stvara ovisnost, organizam ga prepoznaje kao vlastitu supstancu (kao npr. vodu) pa ne stvara obranu, nema letalnu ni toksičnu dozu, ne izaziva alergije, ni kontraindikacije, nema negativan sinergizam s drugim lijekovima i medicinskim terapijama. Radi dodatne predostrožnosti, preporuča se da pacijenti koji uzimaju i farmakološke lijekove, iste uzimaju sat vremena prije ili poslije uzimanja zeolita, odnosno Panaceo proizvoda. Kod malog broja teških bolesnika, iscrpljenih bolešću, eventualno se tijekom prvih 10-ak dana terapije zeolitom mogu pojaviti popratne pojave koje se svode na malo povišenu temperaturu (maksimum do 37,5) i znojenje. Kod problema jetre ponekad su moguće pojave prolijevaste stolice kratkog trajanja.

Zeolit adsorbira tekućinu, pa kod osoba sklonih opstipaciji eventualno može u prvim danima terapije prolazno pojačati opstipacijske efekte, što se regulira pojačanim uzimanjem tekućine, a u pojedinim slučajevima se mogu smanjiti početne količine praha. Navedene pojave su rijetke i prolazne, traju dok se organizam djelomično pročisti i adaptira, te nakon toga nestaju.

Više o zeolitu na adresi: www.panaceo.hr

Pošaljite nam upit

Ako imate bilo koje pitanje, slobodno nas kontaktirajte!


1000 characters left